सैन्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अनुज्ञेय रक्कम मंजूर


मुंबई  : सैन्य दलातील शौर्यासाठी पारितोषिके देण्यासाठी राज्य शासनामार्फत महाराष्ट्र गौरव पुरस्काराने चार वरिष्ठ सेनाधिकाऱ्यांना गौरविण्यात येणार आहे. यामध्ये एअर मार्शल हेमंत नारायण भागवत, ले.जनरल अशोक आंब्रे, ले.कर्नल राजेश हंकारे, ले.कर्नल शशिकांत वाघमोडे यांचा समावेश आहे.

एअर मार्शल हेमंत नारायण भागवत आणि ले. जनरल अशोक आंब्रे यांना राष्ट्रपती सचिवालयाच्या अधिसूचनेनुसार 'परम विशिष्ट सेवा पदक' हे प्रदान करण्यात आले आहे. 

दोघांना महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेखाली अनुज्ञेय असलेले 4 लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत 50 टक्के म्हणजे 2 लाख रुपये शासकीय अनुदानातून तर उर्वरित 50 टक्के म्हणजेच 2 लाख रुपये मुख्यमंत्री सहायता (कारगिल) निधीतून देण्यात येणार आहेत.

ले. कर्नल राजेश विलास हंकारे यांना राष्ट्रपती सचिवालयाच्या अधिसूचनेनुसार 'मेन्शन इन डिस्पॅच पदक' हे प्रदान करण्यात आले आहे. ले. कर्नल राजेश विलास हंकारे यांना महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेखाली अनुज्ञेय असलेले 2 लाख 75 हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.

 या योजनेअंतर्गत 75 टक्के म्हणजे 2 लाख 6 हजार 250 रुपये शासकीय अनुदानातून तर उर्वरित 25 टक्के म्हणजेच 68 हजार 750 रुपये मुख्यमंत्री सहायता (कारगिल) निधीतून देण्यात येणार आहेत.

ले. कर्नल शशिकांत वाघमोडे यांना राष्ट्रपती सचिवालयाच्या अधिसूचनेनुसार 'सेना पदक' हे प्रदान करण्यात आले आहे. ले. कर्नल राजेश विलास हंकारे यांना महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेखाली अनुज्ञेय असलेले 1 लाख 50 हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. 

या योजनेअंतर्गत 50 टक्के म्हणजे 75 हजार रुपये शासकीय अनुदानातून तर उर्वरित 50 टक्के म्हणजेच 75 हजार रुपये मुख्यमंत्री सहायता (कारगिल) निधीतून देण्यात येणार आहेत.
थोडे नवीन जरा जुने