आपण नेहमी बघतो की रेल्वेचा शेवटच्या डब्यावर ‘एक्स’ अक्षर असतं अस का ?


आपण रेल्वे ननेहमी बघतो. अनेकांना रेल्वेचा प्रवास खूप आवडतो. एकाला एक जोडलेले डबे, इंजिनच्या शिटीचा आवाज,गार्ड च्या हातातील कंदील अश्या अनेक गोष्टी आपल्याला कुतुहलाच्या होत्या आणि आहेत. तशीच एक गोष्ट म्हणजे रेल्वे ला असलेल्या शेवटच्या डब्यावर असलेल्या ‘एक्स’ अक्षराची. आपणास माहिती आहे का रेल्वेचा शेवटच्या डब्यावर ‘एक्स’ अक्षर का असतं? तर चल जाणून घेवूया.

रेल्वे ला अनेक डबे जोडलेले असतात परंतु शेवटच्या डब्यावर ‘एक्स’ हे अक्षर असत. इतर डब्यावर असे कुठलेही सांकेतिक चिन्ह नसते. शिवाय या अक्षराच्या खाली उजव्या बाजूला ‘LV’ हे अक्षर असतात आणि मधोमध एक लाल लाईट चमकत असलेला आपण बघितलेला असेलच. याच काय महत्व आहे, आणि
का असतात हे चिन्ह याची आपण माहिती मिळवली नसेल तर ती जाणून घेवू.

‘एक्स’ या शब्दाचा अर्थ म्हणजे हा संकेत असतो की, हा रेल्वे चा शेवटचा डबा आहे. या ‘एक्स’ शब्दाचा उपयोग सकाळच्या वेळेस तर त्या खालील ‘लाल दिव्या’ चा उपयोग रात्री होतो. एखाद्या संकटकाळात अथवा अपघात किंवा इतर वेळेस डब्याच्या शेवटी हा ‘एक्स’ मार्क दिसून येत नाही अथवा शेवटचा डबा जोडलेला नसतो. असे असल्यास ताबडतोड रेल्वे विभागास याची माहिती दिली जाते आणि अपघात टाळण्यास मदत होते. या शिवाय डब्यावर आणखी अक्षरे असतात ती म्हणजे ‘LV’ चा अर्थ होतो ‘लास्ट व्हिकल’.

या नंतर जेव्हा पण

तुम्ही रेल्वे ने प्रवास कराल तेव्हा याकडे लक्ष असू द्या आणि अखेरचा डबा निश्चित बघा. ही माहिती इतरांपर्यंत सुद्धा पोहोचावा जेणे करून त्यांना सुद्धा हे गुपित कळेल
थोडे नवीन जरा जुने