यश संपादन करण्यासाठी तुमच्यात 'कॉन्फिडन्स' असणं खूप गरजेचं आहे.


आज स्पर्धेच्या युगात तुम्हाला यश संपादन करण्यासाठी तुम्ही काय करत आहात, त्या विषयाबद्दल किंवा त्या कामाबद्दल आणि स्वत:बद्दल कॉन्फिडन्स असणं खूप गरजेचं आहे. जर तुमच्यात कॉन्फिडन्स नसेल, तर तुम्ही या शर्यतीत हरलात म्हणून समजा. चला तर आज कॉन्फिडन्स असणारे लोक काय करतात आणि काय करत नाहीत. या दोन्ही गोष्टींबाबत जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया.

 हे लोक वेगवेगळी कारणं देऊन पळवाटा काढत नाहीत.

दुस-याची स्वत:शी तुलना करत बसून वेळ वाया घालवत नाहीत.
हे लोक कम्फर्ट झोनमध्ये कधीच स्वत:ला अडकवून घेत नाहीत.
हे लोक आजची कामं आजच करण्यात विश्वास ठेवतात. उद्यावर काम ढकलत नाहीत.
हे लोक आपल्याबद्दल कोण काय बोलतात, याचा कधीही विचार करत नाहीत.


हे लोक कधीही कुणाच्या पुढे पुढे करत नाहीत किंवा होत हो मिळवत नाहीत.
हे लोक बडेजाव नाकारतात. जेणेकरून त्यांचं जीवन ते पुढे नेऊ शकतील.
अडचणींना घाबरून सत्य नाकारत नाहीत.
आत्मविश्वासू लोक हे कधीही अपयशाला घाबरत नाहीत. चुका सुधारून पुन्हा नव्याने उभे राहतात.
हे लोक योग्य ते करण्यासाठी कुणाच्या परवानगीची वाट बघत नाहीत.
स्वत:ला बंदिस्त करीत नाहीत. हे करणार नाही, ते करता येत नाही, असं ते कधी म्हणत नाहीत.
डोळे झाकून विश्वास ठेवत नाहीत. अनेकदा ते स्वत: गोष्टी तपासून बघतात.
थोडे नवीन जरा जुने