अन्नपूर्णेचा अपमान झाल्याने घराण्याला उतरती कळा लागते


ताटावरून उठविणे, उठणे, ताट फेकून देणे हे अत्यंत वाईट आहे. माणसाच्या हातून कळत नकळत काही चुका होत असतात, पण त्यांचे परिणाम मात्र अतिशय त्रासदायक असतात. अन्नाचा अपमान केल्याचे आपल्याला घरोघरी आढळते ही खूप मोठी चूक आहे. 

एखादा माणूस जेवायला बसलेला असतो तेवढ्यात घरात किरकिर सुरू होते. पती-पत्नी, मुले किंवा कुणीतरी पाहुण्यापैकी अचानक नको ते विषय काढतात. शब्दाला शब्द वाढत जातात. भांडणे सुरू होतात व कुणीतरी रागाने जेवणावरून उठून जातो. अन्न तसेच राहते. अन्नाचा म्हणजे अन्नपूर्णेचा अपमान होतो. आणि अन्नपूर्णेचा अपमान झाल्याने नंतर घराण्याला उतरती कळा लागते.

या गोष्टींकडे गांभिर्याने लक्ष द्या –

कोणत्याही ठिकाणी, लग्न, हाॅटेल, घरी जवण करताना शांत मनाने जेवण केले तरच तो आशीर्वाद ठरतो. रागारागात कसेतरी चार घास खाल्यास तो अन्नपूर्णेचा अपमान होतो व वेळ येताच त्याचे अनिष्ट परिणाम जाणवू लागतात.

यासाठी जेवण्यापूर्वी ताटाभोवती पाणी फिरवून चित्रावळी काढली जाते व काही शिते ज्ञात अज्ञात जीवासाठी काढून ठेवण्यासाठी प्रथा आहे.

ज्योतिषशास्त्रात सांगितलेले आहे. ‘अतिथी देवो भव’ ही म्हणही त्यासाठीच वापरतात. पशुपक्ष्यांना खाऊ घातल्यास आपल्या कमाईला ऊर्जितावस्था येते. ज्यावेळी संकटे येतात त्यावेळी कुणाच्या तरी रूपाने देव आपले रक्षण करीत असतो.

अन्नदान केल्याने अनेक दोष नष्ट होतात, राहती वास्तूही शांत राहते. स्वतःची अध्यात्मिक शक्तीही वाढते.

घरचा कर्ता पुरुष किंवा स्त्री जेवायला बसल्यावर त्यांना घरातील अथव इतर कोणत्याही अडचणी सांगू नका. त्यांना शांतपणाने जेऊ द्या.

शत्रू जरी जेवत असेल तर त्यालाही जेवणात व्यत्यय आणू नका. त्याला काहीही बोलू नका.

अन्नावरून रागाने उठणारी व्यक्ती किंवा त्याला तसे करण्यास भाग पाडणारा अशा दोघांनाही अन्नदेवतेचा शाप लागतो.

एखाद्याचा तोंडचा घास काढून घेणे हे शापाला आमंत्रण देते.

समोर अन्न असताना चुकूनही तोंडातून अपशब्द काढू नयेत. तसेच कुणाला कोणता सल्लाही देऊ नये.अन्नपूर्णा देवी प्रसन्न राहावी. संपूर्ण कुटुंबाचे रक्षण व्हावे, घर धनधान्याने भरलेले असावे, सर्वांची भरभराट व्हावी हा त्या मागील हेतू असतो.

हातात अन्न असताना मनातील चांगले, वाईट विचार हातात धरलेल्या अन्नात उतरतात. त्यासाठी मन शांत नसताना अथवा राग, रुसवे तसेच मन प्रक्षुब्ध असेल तर शक्यतो खाणे-पिणे करू नये.

मनुष्यप्राणी राबतो पोटासाठी पण ते अन्न जर तुम्ही शांतपणे खात नसाल तर त्या राबण्याचा उपयोग काय ? अन्नाच्या नासाडीने अन्नपूर्णेचा अपमान होत असेल तर त्याचे अनेक दोष निर्माण होतात व ते पुढे त्रासदायक ठरतात.

थोडे नवीन जरा जुने