बाळाचा टीबीपासून बचाव करण्यााठी हे करा


टीबीपासून बचाव करण्यााठी बाळाला जन्मानंतर सर्व लसी द्या. याशिवाय जन्मानंतर कमीत कमी सुरुवातीच्या सहा महिन्यांपर्यंत बाळाला स्तनपान द्या. यानंतर प्रतिकारशक्ती चांगली होते आणि टीबीसारख्या आजारापासून त्याचा बचाव होतो. 

 बाळापर्यंत पुरेसा सूर्यप्रकाश मिळू द्या. टी.बी.चे जीवाणू चारही बाजूंनी बंद, अडचण आिण अंधारात जास्त प्रमाणात असतात. या ठिकाणी त्यांना ठेवू नये. 

दरवर्षी भारतात जवळपास दोन लाख लोकांना टी.बी.चा आजार होतो. यातील ४०,००० हजार मुले टीबीचे रुग्ण असतात. तसा तर हा आजार कोणत्याही वयाच्या मुलांना होऊ शकतो, पण बहुतांश हा १ ते ४ वर्षांच्या मुलांना जास्त होतो. कारण यांची प्रतिकारशक्ती कमी असते. 

जर स्तनपान देणाऱ्या आईला टीबी असेल
स्तनपान देणारी आई आपल्या बाळाला तेव्हाच स्तनपान देऊ शकते ज्या वेळी ती दोन आठवड्यापासून टीबी चे औषध घेत अाहे. तशही टी.बी.ची औषधांची थोडीसी मात्रा आईच्या दुधातून मिळते. म्हणून बाळाला स्तनपान करणे सुरक्षित असते. 

असा करा बचाव
दुसऱ्या मुलांपासून वेगळे ठेवू नका
जर तुमच्या मुलाने दोन आठवड्यापर्यंत सतत टीबीचे औषध घेतले असेल तर त्यामुळे इन्फेक्शन पसरत नाही. त्यामुळे त्याला इतर मुलांसोबत खेळू द्या आिण सामान्य जीवन जगू द्या. असे केल्यास ती मुले तणावमुक्त राहतील.
थोडे नवीन जरा जुने