लग्न करू इच्छिणा-या मुला-मुलींनी या सवयी सोडून द्या !


या सवयींचा त्याग केल्याने गृहस्थी जीवन सर्व अर्थांनी सुखी होईल.

काही सवयी अशा असतात की त्या सवयींचे परिणाम उशीरा समोर येतात. चुकीच्या सवयींची मजा लगेच चाखता येते परंतु त्या सवयींचे दुष्परिणाम मात्र आपल्याला काही कालावधीनंतर भोगावे लागतात. येथे आपण छोट्या वाटणा-या परंतु आपल्या जीवनावर वाईट परिणाम करणा-या सवयींचा परिचय करून घेणार आहोत. या सवयींचा त्याग केल्याने गृहस्थी जीवन सर्व अर्थांनी सुखी होईल. लग्न करू इच्छिणा-या मुला मुलींनी पुढील सवयी सोडून द्याव्यात...


1. नशा. नशा मग ती कोणत्या प्रकारची का असेना, त्यामुळे गृहस्थी जीवनाचे नरक बनते.

2. अहंकार. माझेच खरे, असा हट्ट धरणे आणि जोडीदारानेही मी सांगेल तसेच वागले पाहिजे, असा आग्रह धरणे यामुळे जीवन दु:खमय बनून जाईल. जगातला कोणीही मनुष्य 100 टक्के परिपूर्ण नसतो, याचा विसर पडू देवू नका.

3. आळस. नवरा आणि बायको या दोघांतील एक जरी आळसी आणि कामचुकार असेल तर घरात नरक येवू लागले म्हणून समजा.

4. लपवा छपवी. कोणतीही गोष्ट आपल्या साथीदारापासून लपविण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे संसारात विष कालवणे होय.

5. अपेक्षा. आपला जीवनसाथी आदर्श असला पाहिजे अशी अपेक्षा बाळगणे म्हणजे सत्यापासून दूर जाणे होय. जीवनात कुणीही कधीही इतरांच्या अपेक्षेनुसार असेलच असे नाही. 

6. उधळपट्टी. आपली वास्तविक क्षमता न पाहता अधिक सुविधांचा भोग करण्याची इच्छा बाळगणे आणि आपल्या शक्तीपेक्षा अधिक खर्च करणे म्हणजे संसारात विस्तव आणणे होय.

7. आर्थिक दुर्बलता. पैशाच्या कमतरतेमुळेही आपल्या गृहस्थी जीवनात समस्या निर्माण होतात. त्यामुळे गृहस्थी जीवनात प्रवेश करण्यापूर्वी आपण आत्मनिर्भर असले पाहिजे.
थोडे नवीन जरा जुने