'विश्वास' गेला तर . ? परत भेटणार केव्हा . . ? कुठे . . ?


ज्ञान , धन आणि विश्वास हे तिघे चांगले मित्र होते . तिघांचे एकमेकांवर प्रेम होते . ते एकत्र राहात असत. पण एक दिवस, त्यांना वेगळे होण्याची वेळ आली, अरेरे , त्यांनी एकमेकांना शेवटचे प्रश्न विचारले


आता आपण परत भेटणार केव्हा . . ? कुठे . . ?

ज्ञान म्हणाले , मी विद्यालयात भेटेल

धन म्हणाले , मी तर श्रीमंताकडे भेटेन .

विश्वास मात्र शांत होता . त्याच्या डोळ्यातून अश्रू येत होते .

का रे . . ? का रडतोस . . ?

विश्वास हुंदके देत म्हणाला ,

मी : एकदा गेलो तर, पुन्हा कधीच नाही भेटणार ...


थोडे नवीन जरा जुने