"हे" दहा विचार आयुष्य सोपे करण्यासाठी ठरतील खूपच फायदेशीर!


१. सामान्य ज्ञानाच्या असामान्य उपस्थितीलाच जग बुद्धिमत्ता म्हणते.
२. मी नेहमी असा विचार करतो की बालकांविना हे जग किती उदास असते आणि ज्येष्ठांविना निर्दयी.
३. प्रेम, फुलासारखे असते आणि झाडाच्या सावलीप्रमाणे असते मैत्री.
४. जे हृदयातून निघते, तेच हृदयापर्यंत पोहोचते.
५. मी सहनशीलतेच्या समर्थनार्थ घडणारी असहनशीलता खूपदा पाहिली आहे.
६. मौन नेहमीच बुद्धिमत्ता दर्शवत नाही.
७. आजमध्येच उद्या समाविष्ट आहे.
८. कोणतीही कविता तेव्हाच चांगली वाटते जेव्हा ती व्यापकपणे समजून घेतली जाईल. केवळ संपूर्णपणाने नव्हे.
९. विनाउत्साह कधीही कोणतीही महान गोष्ट मिळवता येत नाही.
१०. वाईट रोखण्यासाठी वाईट करणे योग्य नव्हे.
These "ten thoughts" can make life much easier
थोडे नवीन जरा जुने