श्रीमंत होण्यासाठी हे करा


ते ध्यान किंवा योगा करतात
ते सकाळी झोपेतून लवकर उठतात
ते जास्तीत जास्त लोकांसोबत चांगला संपर्क ठेवतात
ते स्वतःला नेहमी व्यस्त ठेवतात.
त्यांना नाही केंव्हा म्हणायचे हे माहित असते.
ते टीव्ही बघत नाही, ते जास्तीत जास्त वाचन करतात.
थोडे नवीन जरा जुने